Ładowanie w toku...
               

      


EN ISO 21420: 2020
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań

 

W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne i stosowne procedury badań dotyczące projektowania i konstrukcji rękawicy, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, a także znakowania oraz informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Dokument może być również stosowany do ochron ramion i rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa.

Zakres niniejszego dokumentu obejmuje rękawice i ochrony rąk takie jak mitenki, rękawice kuchenne oraz ochronę ramion. Niniejszy dokument nie dotyczy właściwości ochronnych rękawic i dlatego nie powinien być stosowany osobno, lecz tylko łącznie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Niepełną listę tych norm podano w Bibliografii.

----------------------------------------------------------------

>> Normy można zamówić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
     ul. Świętokrzyska 14, PL-00-050 Warszawa,
     Polska

    www.pkn.pl


 

 

 

pol
1