Onder laden...
 
                   

       

 

EN ISO 13688: 2013
Beschermende kleding - Algemene eisen


Deze norm specificeert algemene prestatie-eisen met betrekking tot ergonomie, 
onschadelijkheid, maataanduiding, veroudering, compatibiliteit en markering van
beschermende kleding en de door de fabrikant met de beschermende kleding te
verstrekken informatie.

Deze norm is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met andere
normen die eisen bevatten voor specifieke beschermende prestaties en is niet op
zichzelf staand.
 

 

----------------
Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie gegeven en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Singer Frères.

Bureau Standaardisatie (NBN)  
Jozef II-straat 40 bus 6, 1000 Brussel (Belgie)
tel +32 2 738 01 11 | fax +32 2 733 42 64
https://www.nbn.be/nl
Koninklijk Nederlands Instituut voor Normalisatie 
Vlinderweg 6, NL-2623 AX Delft (Nederland)
Tel: +31 15 2 690 390
http://www.nen.nl/
dut
1